Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Great Tea Garden s.r.o., IČ 272 48 267, se sídlem Veletržní 590/43, 170 00 Praha 7 provozovatel e-shopu www.cajova-zahrada.cz  zpracovávala moje osobní údaje:

v rozsahu

 • jméno a příjmení, bydliště či jiná udaná adresa
 • telefonní číslo, e-mailová adresa
 • IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení

za účelem

 • zasílání newsletterů, marketingových sdělení a konkrétních nabídek zboží ze sortimentu čaje, kávy a příslušenství k nim
 • hodnocení e-shopu cajova-zahrada.cz, zboží v něm prodávaného i samotného prodávajícího

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím. 

Předání osobních údajů

Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu a které jsou popsány v těchto zásadách.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití

Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

 • společnosti Shoptet a.s., IČ 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 (vývoj a technický provoz e-shopu), jako provozovateli e-shopu cajova-zahrada.cz
 • provozovatelům datových záloh a právním, marketingovým a ekonomickým poradcům společnosti Great Tea Garden s.r.o.     

  Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

  Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.                                

Moje osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu 10 let od poslední aktivity na e-shopu www.cajova-zahrada.cz, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu.