Od 26.5.2023 bude probíhat rekonstrukce obchodu a okolí na Masarykově nádraží. Brzo Vás přivítáme v novém.

Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Specifikace alergenů

Alergie představuje přecitlivělou reakci imunitního systému na běžně dostupné látky. Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potravině se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní. Nejčastěji jsou v populaci zastoupeny tzv. pylové alergie, které vyvolávají pyly různých rostlin. Kromě nich se však poměrně často objevují také alergie na prach a roztoče, nejrůznější druhy zvířat a nebo na některé potraviny, čemuž se věnujeme i v rámci tohoto článku.

Vysvětlení - Co je to alergická reakce?

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, přičemž primárně se jedná o glykoproteiny a proteiny. Tyto látky způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné a běžně se kolem nás vyskytující látky organismus vyhodnotí jako alergeny a jakmile je pozná, začne na to patřičně reagovat.

Alergická reakce spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobulin E = IgE.
Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup alergie je obvykle rychlý a může vznikat téměř okamžitě po kontaktu s alergenem. V případě jídla je situace složitější, protože alergická reakce se může dostavit už v řádu pár minut, ale někdy o sobě může dát vědět až několik hodin po konzumaci jídla.

Projevy alergické reakce

Mezi základní projevy alergické reakce patří kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy. To je výčet relativně mírných reakcí, je ovšem nutné vědět, že alergická reakce může ale vyústit výjimečně až v anafylaktický šok. Důležité je také to, že alergické reakce se mohou v průběhu života různě vyvíjet a stává se například, že některé druhy alergií úplně zmizí a jiné se naopak objeví.

Alergie, nebo intolerance?

Ačkoliv intolerance se svými příznaky do jisté míry podobá potravinovým alergiím, při intoleranci se mohou nežádoucí reakce objevit až za výrazně delší dobu - klidně i za několik dnů či týdnů. Symptomy potravinové intolerance rovněž nezahrnují imunitní odezvu – nejčastěji se však jedná o příznaky jako je nadýmání, kožní či respirační obtíže. Nejedná se však o alergickou reakci.

Prahové hodnoty

Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty v rámci našich produktů neznačíme tučně.

Alergeny plakát 2014

 

Jak jsou na tom naše produkty?
Pokud jde o naše produkty, naprostá většina čajů i kávy je přirozeně zcela bez jakýchkoliv ze 14 výše uvedených alergenů. Zatímco u kávy nebo u neochucených černých či zelených čajů je to logické, snažíme se jim vyhýbat i v rámci našich komplexních směsí.

Když však některý z běžných potravinových alergenů použijeme, můžete se spolehnout na to, že ho ve složení uvedeném pod našimi popisky vyznačíme tučně, aby bylo na první pohled zřejmé, jaké alergeny každý z produktů obsahuje. Pro představu se můžete například podívat, jakým způsobem značíme alergeny u našeho zeleného ochuceného čaje zvaného Elixír života.

Na závěr se hodí ještě připomenout, že naopak řada čajů může nabízet potenciální antialergenní efekt - typickým příkladem je třeba rooibos, u kterého tyto vlastnosti vyplývají z některých z provedených studií.