Klasifikace černého čaje - rozdělení čajů

Černý čaj se dělí na listový, zlomkový (Broken), drcený (Fannings) a práškový (Dust). V Indii, na Srí Lance a v Keni se k rozlišení kvality používá ustálené písmenkové názvosloví:

Označení kvality listu pro celolistové čaje:

SFTGFOP 1Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - je nejkvalitnější jemnolistý čaj, vyráběný v Darjeelingu, při sklizni se sbírají pouze první dva lístky a pupen.
FTGFOP 1Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe -je čaj špičkové kvality s menším obsahem bílých pupenů – tipů z oblastí Darjeeling a Assam.
TGFOP/TGFOP 1Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - je hlavní druh, tento čaj pochází z Darjeelingu a Assamu.
GFOP 1Golden Flowery Orange Pekoe - je špičkový čaj z plantáží v Keni, kde se vyrábějí čaje s pupeny – tipy. V Indii je méně běžný.
FOP/FOP 1Flowery Orange Pekoe - je druhá sorta. Indický černý čaj je charakteristický dlouhými listy, s malým množstvím pupenů, částečně dřevnatých.
OPOrange Pekoe - je hlavně čaj původem z Cejlonu a Jávy s dlouhými vláknitými listy, bez pupenů. Jeho název pochází z holandského slova „Oranje“ podle královského rodu oranžského a čínského „Pekoe“, bílý vlas.
PS: Pekoe Souchong

10122

Označení kvality listu pro čaje drcené (Broken):

FTGFBOP: Fine Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
TGFBOP: Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
STGBOP: Special Tippy Golden Broken Orange Pekoe
TGBOP: Tippy Golden Broken Orange Pekoe
GFBOP: Golden Flowery Broken Orange Pekoe
GBOP: Golden Broken Orange Pekoe
FBOP: Flowery Broken Orange Pekoe
BOP: Broken Orange Pekoe - je zejména čaj z níže položených oblastí Cejlonu, jehož lístky se drtí speciální metodou.
BP: Broken Orange 
BPS: Broken Pekoe Souchong

 

Označení kvality listu pro čaje drťovité (Fannings) a práškovité (Dust):

TGFOF: Fine Tippy Golden Flowery Orange Fannings
TGBOPF: Tippy Golden Broken Orange Pekoe Fannings
FBOPF: Flowery Broken Orange Pekoe Fannings
BOPF: Broken Orange Pekoe Fannings
OF: Orange Fannings
PF: Pekoe Fannings
BOPD: Broken Orange Pekoe Dust

Jiné zkratky pro označování čajů:

DJ a číslo: Označení registrované várky u čaje z Darjeeling
FF: First Flush, jarní sklizeň
SF: Second Flush, letní sklizeň
TFThird Flush, podzimní sklizeň
SKregistrovaná várka čajů ze Sikkimu
Ex.: Extra, označení nejvybranější kvality
I nebo 1Imperial, označení nejvybranější kvality

 

Pro správnou přípravu černého čaje je žádoucí dodržování přesného postupu přípravy čaje, zejména pak dobu jeho louhování. Jak dlouho louhovat černý čaj? Optimální doba pro konkrétní druh čaje se udává na jeho obale. Obvykle se však pohybuje od dvou do tří minut.