Klasifikace černého čaje - rozdělení čajů

Černý čaj se dělí na listový, zlomkový (Broken), drcený (Fannings) a práškový (Dust). V Indii, na Srí Lance a v Keni se k rozlišení kvality používá ustálené písmenkové názvosloví:

Označení kvality listu pro celolistové čaje:

SFTGFOP 1Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - je nejkvalitnější jemnolistý čaj, vyráběný v Darjeelingu, při sklizni se sbírají pouze první dva lístky a pupen.
FTGFOP 1Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe -je čaj špičkové kvality s menším obsahem bílých pupenů – tipů z oblastí Darjeeling a Assam.
TGFOP/TGFOP 1Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - je hlavní druh, tento čaj pochází z Darjeelingu a Assamu.
GFOP 1Golden Flowery Orange Pekoe - je špičkový čaj z plantáží v Keni, kde se vyrábějí čaje s pupeny – tipy. V Indii je méně běžný.
FOP/FOP 1Flowery Orange Pekoe - je druhá sorta. Indický černý čaj je charakteristický dlouhými listy, s malým množstvím pupenů, částečně dřevnatých.
OPOrange Pekoe - je hlavně čaj původem z Cejlonu a Jávy s dlouhými vláknitými listy, bez pupenů. Jeho název pochází z holandského slova „Oranje“ podle královského rodu oranžského a čínského „Pekoe“, bílý vlas.
PS: Pekoe Souchong

10122

Označení kvality listu pro čaje drcené (Broken):

FTGFBOP: Fine Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
TGFBOP: Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
STGBOP: Special Tippy Golden Broken Orange Pekoe
TGBOP: Tippy Golden Broken Orange Pekoe
GFBOP: Golden Flowery Broken Orange Pekoe
GBOP: Golden Broken Orange Pekoe
FBOP: Flowery Broken Orange Pekoe
BOP: Broken Orange Pekoe - je zejména čaj z níže položených oblastí Cejlonu, jehož lístky se drtí speciální metodou.
BP: Broken Orange 
BPS: Broken Pekoe Souchong

 

Označení kvality listu pro čaje drťovité (Fannings) a práškovité (Dust):

TGFOF: Fine Tippy Golden Flowery Orange Fannings
TGBOPF: Tippy Golden Broken Orange Pekoe Fannings
FBOPF: Flowery Broken Orange Pekoe Fannings
BOPF: Broken Orange Pekoe Fannings
OF: Orange Fannings
PF: Pekoe Fannings
BOPD: Broken Orange Pekoe Dust

Jiné zkratky pro označování čajů:

DJ a číslo: Označení registrované várky u čaje z Darjeeling
FF: First Flush, jarní sklizeň
SF: Second Flush, letní sklizeň
TFThird Flush, podzimní sklizeň
SKregistrovaná várka čajů ze Sikkimu
Ex.: Extra, označení nejvybranější kvality
I nebo 1Imperial, označení nejvybranější kvality